Ομορφιά

BEAUTY

Η Αγιουρβέδα πιστεύει ότι όταν βρίσκονται σε αρμονία και τα τρία επίπεδα σώμα, νους, ψυχή το άτομο ακτινοβολεί με εσωτερική και εξωτερική ομορφιά.

Δίνει έμφαση στον τρόπο ζωής, στην σωστή κατανάλωση και ειδών διατροφής, με βάση τις εποχές και την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, τον σωστό ύπνο, πρακτικές διαλογισμού, ασκήσεις και τη διατήρηση της καθαρότητας του νου και της ψυχής.

Όταν ένα άτομο παραβιάζει αυτούς τους κανόνες, έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση τοξινών και κατ’ επέκταση πρόκληση ασθενειών και πρόωρη γήρανση.

Η φιλοσοφία της Αγιουρβέδα μιλά για την αφαίρεση τοξινών, μέσω της διαδικασίας της PANCHAKARMA.

Οι θεραπείες ομορφιάς συνταγογραφούνται ανάλογα με το dosha. Κάθε dosha καθορίζεται από συγκεκριμένα φυσικά, συναισθηματικά, πνευματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.